Anmälan

Anmälan


KLASSER

Se klasser i anmälan på race.se


Anmälan görs via https://race.se


Anmäl med namn, personnummer, adress, ev. klubb, och den klass du vill delta i.

Betalning görs i samband med anmälan.

Första dag för det virtuella loppet är lördag 28 augusti och
sista dag är söndag 3 oktober.